Илмий лойиҳалар ва грантлар
ГулДУ - ГУЛИСТОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

Bizning shior: Universitet obro’si–har bir professor–o’qituvchi, xodim va talabaning or–nomusi, iftixori va vijdon ishidir.           Asosiy maqsadimiz: Eng yetuk universitetlar qatoridan joy olish!           Ilm bir shu’la, dilga tushgan on Shunda bilursankim, ilm bepoyon...
Университетнинг илмий лойиҳа ва грантлари ҳақида маълумот.

Университетнинг илмий лойиҳа ва грантлари ҳақида маълумот.

Ҳисобот йилида университетда давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштирилган Давлат илмий-техника дастурлари доирасида  2015-2017 йилларга мўлжалланган 8 та амалий ( 2017 йилдаги молиявий маблағи 464,7 млн. сўм), 1 та ёш олимларнинг амалий (2017 йилда ажратилган молиявий маблағи 32,2 млн сўм) ва 1 та инновацион илмий-тадқиқот (2017 йилда ажратилган молиявий маблағи 66,5 млн сўм)  ишлари бажарилди. Жумладан, Педагогика фанлари доктори, профессор М. Джораевнинг ИТД-А-1-26 рақамли “Узлуксиз таълим тизимида физика ўқитишни еҳтимолий-статистик ғоя ва тушунчаларни шакллантириш асосида такомиллаштириш ва ўқув қўлланма яратиш” мавзусидаги амалий лойиҳанинг якунловчи босқичи (2017 йил)да 37,6 млн.сўмлик тадқиқот ишлари бажарилиб, унда илмий ва илмий - методик адабиётлар ва академик лицейларнинг физика фани бўйича ўқув дастури, дарсликлар ва ўқув қўлланмаларни таҳлил қилиш асосида академик лицейлар ва касб-ҳунар коллежларининг физика фанини ўқитиш жараёнига еҳтимолий-статистик ғоя ва тушунчаларнинг киритилиш ҳолати изчил кетма-кетлик асосида таҳлил қилинди. Таҳлил асосида академик лицейлар ва касб- ҳунар коллежларида физика курсининг тегишли бўлимларини ўқитишда еҳтимолий-статистик ғоя ва тушунчаларни киритиш ўқувчиларнинг илмий дунёқарашини кучайтириши ва физикани ўрганишга бўлган қизиқишларини орттириши, макро- ва микроолам ҳодисаларининг ўзига ҳос хусусиятларини физикавий таҳлил етиш малакаларини ошириши   тўғрисида хулосалар олинди.

Биология фанлари доктори, профессор Ҳ. Қўшиевнинг “А-9-27 Батат, картошка ва топинамбурнинг абиотик омилларга чидамлилик хусусиятларини тахлили ва шўрга чидамли линияларини ин витро усули ёрдамида яратиш” мавзусидаги амалий тадқиқотлари асосида        76,5 млн.  сўмлик илмий-тадқиқот ишлари бажарилиб, шўрланиш шароитида батат, картошка ва топинамбурнинг нав ва линияларида туганак ҳосил қилиш ҳолати ўрганилди ва бататнинг 3 та, картошканинг 2 та линияси нав синаш комиссиясига селекция ютуғи сифатида тақдим етилди.

Педагогика фанлари доктори, профессор Р.Холмухаммедовнинг А-1-97 "Талабаларни соғломлаштириш тизими бўйича кластер моделини яратиш" мавзусидаги амалий тадқиқоти бўйичаҳисобот йилида 35,3 млн. сўмлик иш бажарилиб, талабаларни соғломлаштириш тизими бўйича кластер моделини яратиш бўйича амалий тадқиқот ишлари якунланди. Натижада республика олий таълим муассасаларининг 1000 дан ортиқ талабаларининг саломатлик кўрсаткичлари ўрганилди ва илмий тахлил етилди.

Биология фанлари доктори, А.Позиловнинг А-7-53 рақамли: “Ўзбекистонда гелминт касалликларини тарқатишда иштирок етадиган қуруқлик моллюскаларининг тур таркибини аниқлаш ва уларнинг хўжалик аҳамиятини ўрганиш” мавзусидаги 58,8 млн.сўмлик илмий-амалий тадқиқот лойиҳаси бажарилиб, гелминт касалликларни тарқатишда иштирок етадиган қуруқлик моллюскаларнинг таксаномик таркиби анқланади ва адир минтақаси яйловларида оралиқ хўжайин сифатида иштирок етадиган қуруқлик моллюскаларнинг тарқалиш харитасини  тузиш давом еттирилди. Шунингдек, қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, доцент И.Ўразбоев раҳбарлигида: “Суғориладиган бўз-ўтлоқли тупроқларни мулчалаш ва кам ишлов бериш орқали унумдорлигини ошириш технологиясини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий етиш” мавзусида   64,7 млн. сўмлик, қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, доцент Т Турдиқулов раҳбарлигида А-8-4 рақамли: “Гўшт етиштиришни кўпайтиришда ҳисор зотли қўйларининг ирсий имкониятларидан фойдаланиш” мавзусидаги амалий лойиҳада 64,7 млн.сўмлик, техника фанлари доктори Н.Баракаев раҳбарлигида А-3-46 рақамли: “Дон тозалаш ва саралаш қурилмалари самарадорлигини ҳисоблаш ҳамда уларни лойиҳалаш усулларини такомиллаштириш” мавзусида 64,7 млн. сўмлик, техника фанлари номзоди, доцент О.Рахматов раҳбарлигида  А-9-23 рақамли “Узум махсулотларини кайта ишлашнинг ресурс тежамкор, юкори самарали технологиясини ишлаб чикиш”мавзусида 62,4 млн. сўмлик амалий лойиҳалар, ва  ёш ўқитувчи А.Кенжаев раҳбарлигида ЁА-7-4 рақамли:  “Шўрланган тупроқлар унумдорлигини оширувчи агробиотехнологиялар” мавзусида  32,2 млн сўмлик ёш олимларнинг амалий илмий-тадқиқот лойиҳалари бажарилди. Қуйидаги жадвалда давлат бюджети томонидан молиялаштирилган илмий-техника дастурлари доирасида бажарилган илмий лойиҳалар бўйича ҳисобот даврида еришилган енг муҳим илмий натижалар келтирилади.

1- жадвал

Илмий-техника дастурлари ва лойиҳалари бўйича ҳисобот даврида еришилган енг муҳим илмий натижалар

 

Лойиҳа шифри

Лойиҳа мавзуси

Лойиҳа илмий раҳбари Ф.И.Ш, илмий даражаси

Олинган енг муҳим илмий натижалар

Натижанинг фан, таълим ва ишлаб чиқариш тизимига жорий етилиши

Амалий тадқиқотлар Давлат илмий-техника дастурлари лойиҳалари

1

А-1-26

Узлуксиз таълим тизимида физика ўқитишни еҳтимолий-статистик ғоя ва тушунчаларни шакллантириш асосида такомиллаштириш ва ўқув қўлланма яратиш

Джораев М., педагогика фанлари доктори

Узлуксиз таълим тизимининг барча босқичларида физика курсини ўқитишда еҳтимолий-статистик ғоя ва тушунчаларни киритиш ўқувчиларнинг илмий дунёқарашини кучайтиради ва физикани ўрганишга бўлган қизиқишларини орттиради деган хулосага келинди

Ўтказилган

тадқиқотлар асосида 1 та ўқув қўлланма, илмий –методик журналларда

5 та мақола ва республика илмий-амалий конференция материалларида 13-та, халқаро миқёсдаги конференцияда 1 та маъруза тезиси еълон қилинди

2

А-9-27

 Батат, картошка ва топинамбурнинг абиотик омилларга чидамлилик хусусиятларини таҳлили ва шўрга чидамли линияларни ин витро усули ёрдамида яратиш

Кушиев Ҳ., биология фанлари доктори, профессор.

Шўрланган тупроқ шароитида батат, картошка ва топинамбурнинг нав ва линияларида туганак ҳосил қилиш ҳолати ўрганилди ва бататнинг 3 та, картошканинг 2 та линияси нав синаш комиссиясига селекцион ютуқ сифатида тақдим етилди.

Олинган натижалар асосида хорижий нашрларда 3 та, республика нашрларида 5 та мақола ва республика миқёсидаги анжуманда 7 та, халқаро миқёсдаги анжуманларда 3 та тезис чоп етилди.

3

А-1-97

"Талабаларни соғломлаштириш тизими бўйича кластер моделини яратиш"

 

Р.Холмуҳаммедов педагогика фанлари доктори.

Республика олий таълим муассасаларидаги 1000 дан ортиқ талабаларининг саломатлик кўрсаткичлари ўрганилди ва илмий тахлил етилди.

 

Олинган натижалар асосида маҳаллий нашриётларда 3 та, хорижий нашрларда 2 та мақола, республика миқёсидаги анжуманларда 6 та ва халқаро миқёсдаги анжуманда 2 та тезис чоп етилди

4

А-9-23.

Узум маҳсулотларни қайта ишлашнинг ресурстежамкор, юқори самарали технологиясини ишлаб чиқиш

О.Рахматов техника фанлари номзоди, доцент.

Узум меваларининг турли ячейкали тебраткич орқали ўтиш шартини, яъни кесишувчи ячейкаларнинг ўлчамлари ва жойлашишини ҳамда тебраниш ампледудаси аниқланди.

Узум мева шохчаларини узишда псевдо-табранма қайновчи қатламнинг мақбул режимлари аниқланди

Тадқиқот натижалари асосида хорижий илмий нашрларда 4 та мақола, республика миқёсидаги анжуманларда 5 та ва халқаро миқёсдаги анжуманда 3 та маруза тезиси чоп етилди. Интеллектуал мулк агентлигидан

3 та патент олинди

5

А-7-53 

“Ўзбекистонда гелминт касалликларни тарқатишда иштирок етадиган қуруқлик моллюскаларнинг тур таркибини аниқлаш ва уларнинг хўжалик аҳамиятни ўрганиш”

 

А.Позилов биология фанлари доктори.

Гелминт касалликларни тарқатишда иштирок етадиган қуруқлик моллюскаларнинг таксаномик таркиби анқланади ва адир минтақаси яйловларида оралиқ хўжайин сифатида иштирок етадиган қуруқлик моллюскаларнинг тарқалиш харитасини  тузиш давом еттирилди

Тадқиқот натижалари асосида 1 та монография, маҳаллий журналда 3 та, республика миқёсидаги анжуманда 5 та ва халқаро миқёсдаги анжуманларда 3 та маъруза тезиси чоп етилди.

6

А-8-4

 “Гўшт етиштиришни кўпайтиришда ҳисор зотли қўйларининг ирсий имкониятлари

дан     фойда

ланиш”

 

 

 

Т.Турдиқулов қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, доцент.

Жайдари совлиқларини Сурхандарё вилоятидан келтирилган ҳисор зотли қўчқорлар билан чатиштириш ишлари олиб борилди.2015 йилда зотлараро чатиштиришдан олинган дурагай авлодларнинг ўсиши ва ривожланиши ўрганилди ҳамда маҳаллий зот вакиллари билан қиёсий таққосланди.

Тадқиқот ишлари юзасидан 1 та услубий қўлланма, 1 та буклет, 3 та маҳаллий журналда илмий мақола, 2 та халқаро миқёсдаги ва 2 та республика миқёсидаги анжуманда маъруза тезиси чоп етилди.Амалий тадқиқот натижалари Боёвут туманидаги “Абдужаббор” фермер хўжалигига татбиқ етилди.

7

А-7-40-

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларни мулчалаш ва кам ишлов бериш орқали унумдорлигини ошириш технологиясини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий етиш

 

И.Ўразбоев

қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, доцент.

Олиб борилган тажриба натижасида органик моддалар билан мулчаланган вариантларда буғдой ҳосилдорлиги  юқори бўлганлигини кўрсатди, шунингдек, ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши, ҳосилдорлик кўрсаткичлари назоратга нисбатан юқори еканлиги исботланди.

Тадқиқот натижалари асосида маҳаллий журналда 2 та ва хорижий журналда 3 та мақола, халқаро анжуманда 5 та ва республика миқёсидаги анжуманда 7 та маъруза тезиси чоп етилди. Тадқиқот натижалари бўйича 1 та докторлик диссертацияси ҳимоя қилинди.

8

А-3-46

 “ Дон тозалаш ва саралаш қурилмалари самарадорлигини хисоблаш ҳамда уларни лойиҳалаш усулларини такомиллаштириш”

 

Н.Баракаев техника фанлари доктори.

Донни тозалаш ва навларга ажратиш ускуналарини такомиллаштиришни лойиҳалаш бўйича ҳисоб-китоб ишлари давом еттирилди.

 

Тадқиқот юзасидан 1 та монография, 3 та маҳаллий ва 2 та хорижий журналда илмий мақола, 3 та   халқаро ва 3 та республика миқёсидаги анжуманларда маъруза тезислари чоп етилди.

Ёшларнинг амалий илмий-тадқиқот лойиҳалари:

4

ЁА-7-4

Шўрланган тупроқлар унумдорлигини оширувчи агробиотехнологиялар

Кенжаев А. - ўқитувчи

Тажриба учун 5 гектар шўрланган ерга екилган ширинмия ўсимлигининг ўсиш ва ривожланиши мониторинг қилиб борилди. Ширинмиянинг илдиз ва ер устки биомассаси аниқланди.

Кузатув натижалари асосида 2 та маҳаллий журналда илмий мақола ва 3 та республика миқёсидаги анжуманда маъруза тезиси чоп етилди. Тадқиқот ишлари юзасидан Ёшларнинг инновацион ғояси кўрик-танловида иштирок етиб, 2-ўринни егаллади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лойиҳа иштирокчилари бажарилаётган грант лойиҳалари натижалари юзасидан Республика ва Халқаро миқёсда ўтказилган илмий-амалий анжуманлар ва семинарларда маъруза қилиб, мамлакатимиз ва чет ел илмий журналларида мақолаларини чоп еттиришди. 

Университет профессор-ўқитувчилари томонидан давлат бюджетидан таъминланган грант лойиҳаси бўйича олиб борилаётган  илмий-тадқиқот ишларига докторантлар, мустақил изланувчилар ва иқтидорли талабалар ҳам жалб етилган. Уларнинг фаолияти марказий ва маҳаллий оммавий ахборот воситаларида  ёритиб борилмоқда.

 

8008 | 2018-01-09 11:45

Guliston davlat universiteti (GulDU)
Telefon: (0367) 225-40-42
Faks: (0367) 225-42-75

Manzil: Guliston sh. 4 mavze
Jamoat transporti: 2-4 yo'nalishdagi avtobus, universitet bekati
Email: glsu_info@edu.uz
Saytimizdan ma`lumot ko`chirilganda guldu.uz manba sifatida ko`rsatilishi shart.

Saytda xatolikni ko`rsangiz, xatoni belgilang va "CTRL+ENTER" tugmalarini bosib ma`muriyatga xabar bering!


Powered by Anvar Abduqayumov 2021
-->