Тупроқшунослик кафедраси
ГулДУ - ГУЛИСТОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

Bizning shior: Universitet obro’si–har bir professor–o’qituvchi, xodim va talabaning or–nomusi, iftixori va vijdon ishidir.           Asosiy maqsadimiz: Eng yetuk universitetlar qatoridan joy olish!           Ilm bir shu’la, dilga tushgan on Shunda bilursankim, ilm bepoyon...
Тупроқшунослик кафедраси

Кафедра мудири Турдиметов Шаҳобиддин Муҳитдинович

Қабул вақти : Ҳар куни соат 15-00 -17-00 (сешанба ва шанбадан ташқари)

Телефон: (+99899) 4742344

E-mail: turdimetov1970@umail.uz

 

Кафедра фан дастури:

  1. Агрономия (анорчилик) йўналиши
  2. Тупроқшунослик  йўналиши
  3. Агрокимё ва агротупроқшунослик йўналиши

 

Кафедрада қуйидаги таълим йўналишлари бўйича бакалаврларни тайёрлайди:

5411900-Агробитехнология

5410200-Агрономия (анорчилик)

5141000-Тупроқшунослик

5410100-Агрокимё ва агротупроқшунослик

5411000-Мевачилик ва узумчилик

5411600-Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

5411700-Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш

Кафедрада қуйидаги таълим йўналишлари бўйича магистрларни тайёрлайди:

5А141001-Тупроқшунослик

 

 

«Тупроқшунослик » кафедраси тарихи

 Кафедра 1994 йил “Ботаника ва қишлоқ хўжалиги асослари” кафедраси негизида “Қишлоқ хўжалик асослари” кафедраси номи билан ташкил топилди.

Кафедрани 1994-1995 ва 1999-2003 йилларда қ/х.н., доц И.Ўрозбоев, 1995-1999 йилларда т.ф.н. доц А.Алтмишев, 2003-2007 йилларда доц.Ш.Турдиметов 2007-2017 йилларда т.ф.н. доц. Н.Б. Жапақов, 2017-2019 йилларда б.ф.д, доц. И.У. Ўрозбоев, 2019 август-октябр ойларида в.б қх.ф.ф.д. А.А.Мусурмоновлар бошқарган. 2019 йил 1 ноябрдан биология фанлари номзоди доцент Ш.М.Турдиметов бошқариб келмоқда.

Ҳозирги кунда кафедрада 14 нафар профессор-ўқитувчилар ва ходимлар фаолият олиб бормоқда. Шулардан 2 нафари фан доктори, 6 нафари фан номзоди ва доцентлар, 2 та катта ўқитувчи, 4 нафар ўқитувчилар, 1 нафар кабинет мудири ва 1 нафар лаборант ходимлардир. Кафедранинг илмий салохияти 53 % ни ташкил етади.

Кафедрада профессор-ўқитувчилардан қ.ф.д. Р.Қурвонтоев, б.ф.д. И.Ўрозбоев,  доц.Н.Б.Жапақов, доц. Ш.Турдиметов, доц. А.Алтмишев, доц.Ў.Тошбеков,  қ.х.ф.н. Г.Миршарипова, қ.х.ф.ф.д. А.Мусурмонов, катта ўқитувчилар Б.Холбоев, И.Рахмонов, ўқитувчилар С.Тўхтамишев, Д.Ким, О.Холматов, А.Абдураҳмонов, Ў.Ғозиев, Ё.Норматов, О.Абдужалилова,  Қ.Қурдашевлар фаолият юритмоқдалар.

Ҳар бир янги ўқув йили учун таълим тизимини ривожлантиришда профессор ўқитувчилар томонидан мутахасислик фанларига доир ўқув-услубий мажмуалар тайёрланмоқда ва масофали ўқитиш учун таълим порталига жойлаштирилмоқда. Илмий-тадқиқот натижалари еса Республика ва Халқаро илмий-назарий анжуманлари материаллари ҳамда чоп етилган илмий, ўқув-услубий қўлланмаларда ўз ифодасини топмоқда.

Доц. Ш.Турдиметов томонидан ҳамкорликда яратилган “Ўзбекистон тупроқлари ва уларнинг эволюцияси” ва “Тупроқ бонитровкаси ва хариталаш” номли дарсликлари Ўзбекистон Республикаси Мувофиқлаштириш кенгашидан ўтказилган бўлиб Олий ўқув юрти талабаларига дарслик сифатида тавсия қилиниб, чоп этилди.

Кафедрада 2 та лаборатория хоналари мавжуд бўлиб улар замонавий лаборатория жихозлари ва комютерлар билан таъминланган.

 

Кафедра қошида доц. Ў.Тошбеков, ҳамда қ.х.ф.н. Г.Миршариповалар бошчилигида “Агроном” ва “Тупроқшунос” каби тўгараклар фаолият кўрсатади. “Касб таълими (Агрономия)”, “Агрономия (Анорчилик)” “Тупроқшунослик” йўналишлари талабалари ўғил-қизлари ушбу тўгаракларга жалб қилинган.

Кафедра кўпгина ОЎЮ билан яқиндан илмий ҳамкорлик қилиб келишмоқда.

 Кафедранинг илмий –тадқиқот инситутлари ва ОЎЮ лар билан ўзаро ҳамкорлик алоқалари

ЎзМУ Биология  факултети

“ЎзРЕргеодезкадастр” ДҚ ТАИТДИ

Тошкент давлат Аграр Университети

Самарқанд ветеринария-тиббиёт  инситути

Вилоят Ер ресурслари ва давлат кадастр бошқармаси

ЎзПСЎЕАИТИ Сирдарё вилоят тажриба станцияси

Тошкент давлат Педогогика университети

Самарқанд давлат университети

 

Кафедранинг илмий фаолияти

  Кафедранинг бош илмий мавзуси: «Мирзачўл воҳаси тупроқларининг унумдорлигини ошириш»

Ўрозбоев И. 2017 йил 29 Ноябр ойида “Тупроқшунослик ва  агрокимё” илмий-тадқиқот институтининг Илмий Кенгашида 03.00.13-Тупроқшунослик  ихтисослиги бўйича “Суғориладиган бўз тупроқлар қоплами структураси ва уларнинг унумдорлигини баҳолаш” мавзусида докторлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилди ва биология фанлари доктори илмий даражасига ега бўлди. Шунингдек, 2019 йил май ойида Мусурмонов А.“Тупроқшунослик ва  агрокимё” илмий-тадқиқот институтининг Илмий Кенгашида 03.00.13-Тупроқшунослик  ихтисослиги бўйича “Мирозачўл воҳасида мульчалаш орқали тупроқ унумдорлигини ошириш” ” мавзусида докторлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилди ва қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасига эга бўлди.

Кафедранинг бош илмий мавзуси “Мирзачўл воҳаси тупроқларини унумдорлигини сақлаш, тиклаш ва мухофаза қилиш” бўйича кафедра профессор-ўқитувчилари илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқдалар.

доц. Н.Б.Жапақов -“Ер ости сувларидан қишлоқ ҳўжалиги экинларини суғоришда тупроқнинг мелиоратив ҳолатига таъсирини ўрганиш” муаммоси бўйича иш олиб бормоқда.

б.ф.д. И.Ўрозбоев -“Ғўза экиладиган майдон тупроқларини унумдорлигини агроэкологик шароитларини ҳисобга олган ҳолда баҳолашни ишлаб чиққан.

доц. Ў.Тошбеков -Тупроқнинг иккиламчи шўрланиш сабаблари ва унга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш бўйича йетакчи мутахасис “Сизот сувлари сатҳи ва минерализациясини ўсимлик ресурслари ёрдамида пасайтириш технологияси” ни ишлаб чиққан ва амалиётга жорий етган.

доц. А.Алтмишев – Ғўзани коллектор-зовур суви билан суғоришда “Тупроқ- ўсимлик” тизимида содир бўладиган жараёнларни ўрганиш муаммоси бўйича иш олиб бораётган етук мутаҳасис. Бир неча ўқув –услубий қўлланмалар муаллифи.

доц. Ш.Турдиметов – Мирзачўл  тупроқларининг эволюцияси ва унумдорлиги бўйича изланишлар олиб бормоқда.

қ.х.ф.н. Г.Миршарипова –Мирзачўл шароитида дуккакли екинларни етиштиириш технологияси ва тупроқ унумдорлигига таъсирини ўрганиш бўйича изланишлар олиб бормаоқда.

Катта ўқитувчи А.Мусурмонов –“Суғориладиган ўтлоқи тупроқлар унумдорлигини кам ишлов бериш технологиясини ишлаб чиқиш орқали амалга ошириш” бўйича илмий тадқиқот олиб бормоқда.

Катта ўқитувчи Б.Холбоев –“Суғориладиган тупроқларнинг кимёвий хоссаларини яхшилаш орқали екинлар ҳосилдорлинини оширишга доир технологик ечимларни ишлаб чиқиш” мавзусида тадқиқот ишларини олиб бормоқда

Катта ўқитувчи И.Рахмонов –“Сирдарё вилояти шўрланган тупроқлари шароитида анор йетиштириш технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусида тадқиқот олиб бормоқда

Ўқитувчи С.Тўхтамишев –“Пахта далаларидаги шўр доғли ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш” бўйича тадқиқот олиб бормоқда

Ўқитувчи Д.Ким –“Помидор ва полиз екинларининг турли хил навларини яратиш” мавзусида тадқиқот олиб бормоқда.

Кафедрада Г.Миршарипова раҳбарлигида С-А-2018-006 “Ўсимлик ресурслари ёрдамида тупроқ унумдорлигини ошириши ва чорва моллари учун ем-хашак етиштириш технологиясини такомиллаштириш” мавзусида давлат гранти бажарилмоқда.

 

Табиий фанлар факулътети

“Тупроқшунослик” кафедраси профессор-ўқитувчилари ва ходимларининг таркиби

 

Профессор-ўқитувчиларнинг ФИШ

Лавозими

 

 

Асосий штатда

 

Турдиметов Ш.М.

кафедра мудири,

Уразбаев И.У.

профессор в.б.

Алтмишев А.Ш.

доцент

Тошбеков Ў.Т.

доцент

Мусурмонов А.А.

доцент в.б.

Миршарипова Г.К.

доцент в.б.

Холбоев Б.Э.

катта ўқитувчи

Рахмонов И.А.

катта ўқитувчи

Тўхтамишев С.С.

ўқитувчи

Абдурахмонов И.

ўқитувчи

Холматов О.

стажёр-ўқитувчи

Ғозиев У.

стажёр-ўқитувчи

Норматов Ё.

стажёр-ўқитувчи

Ким Д.

ўқитувчи

Абдужалилова О.

стажёр-ўқитувчи

Қурдашев Қ.

стажёр-ўқитувчи

Ўриндошлар

 

Қурвонтоев Р.

профессор в.б.

Жапақов Н.

доцент

 

Кафедра манзили: Гулистон ш.. 4 – мавзе, Гулистон давлат университети, Табиий фанлар факультети, 5-қават 522-хона, “Тупроқшунослик” кафедраси

Телефон: (0367) 225-48-61

E-Mail: tuproqshunos-guldu@umail.uz

6052 | 2017-12-29 12:59

Guliston davlat universiteti (GulDU)
Telefon: (0367) 225-40-42
Faks: (0367) 225-42-75

Manzil: Guliston sh. 4 mavze
Jamoat transporti: 2-4 yo'nalishdagi avtobus, universitet bekati
Email: glsu_info@edu.uz
Saytimizdan ma`lumot ko`chirilganda guldu.uz manba sifatida ko`rsatilishi shart.

Saytda xatolikni ko`rsangiz, xatoni belgilang va "CTRL+ENTER" tugmalarini bosib ma`muriyatga xabar bering!


Powered by Anvar Abduqayumov 2021